bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 2 Grudnia 2022, 10:57   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Statystyka wyświetleń


Ilość wejść: 210590
Suma wyświetleń: 708250

Menu przedmiotowe

Status prawny
26348
Status prawny 31973
Dyrekcja
36318
Dyrekcja 43090
Kompetencje dyrektora
21383
Kompetencje dyrektora
(stan na 2012.08.07)
19400
Przyjmowanie i załatwianie spraw
61949
Przyjmowanie i załatwianie spraw 68888
Organizacja i podział zakresu działalności
32937
Statut 8835
Schemat organizacyjny 14443
Regulamin organizacyjny 9984
Obszar działalności
26599
Hydrograficzny obszar działania 26769
Administracyjny obszar działania 16104
Administrowane wody powierzchniowe 13541
Stanowienie aktów publicznoprawnych
20018
Stanowienie aktów publicznoprawnych 25630
Majątek Skarbu Państwa
23661
Majątek Skarbu Państwa w dyspozycji
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
21764
Rejestry
24706
Rejestr rozporządzeń Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 9051
Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 11995
Uzgodnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 8954
Rejestr wykazów wód 11726
Ewidencje
22128
Strefy ochronne ujęć wód 11432
Ewidencja obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych 8626
Ewidencja obwodów rybackich 9599
Kataster wodny Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i Regionu Wodnego Ucker 9357
Archiwa
19306
Księgi wodne 10568
Pozwolenia wodnoprawne 8199
Kontrole
20206
Kontrole 26030
Dostęp do informacji publicznej
17080
Dostęp do informacji publicznej 13830
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej 3954
Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski 3217
Informacje o środkach prawnych w przypadku odmowy 3328
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3378
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
13577
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza
Kontrola zarządcza 7861Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
13625
Wyszukiwarka
15051
Rejestr zmian
11553
Statystyki
13043
Redakcja
17241
Redakcja 23172
Instrukcja korzystania
17021
Instrukcja korzystania 22516
Co to jest BIP
17393
Co to jest BIP 22629Strony WWW

BIP
8767
RZGW Szczecin
14436
KZGW
8387
Ministerstwo Środowiska
7967